ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Η εταιρεία μας διαθέτει τμήματα πώλησης, διανομής και μεταφοράς υγρών καυσίμων στην Ελλάδα και σε Βαλκανικές χώρες.

Με πάνω από 10 χρόνια εμπειρίας στην εμπορία πετρελαϊκών προϊόντων, έχουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία για την αύξηση των πωλήσεων για όλους τους αντισυμβαλλομένους. Ο Όμιλος μας μέσω της Open Petrol and Gas Α.Ε. διεκπεραιώνει τις χερσαίες μεταφορές με βυτία, εγγυώμενος την λειτουργική αποδοτικότητα, ευελιξία και ταχύτητα των σημείων φόρτωσης από ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Μεσολόγγι, αλλά και από τα πολλαπλά σημεία φόρτωσης μέσω συνεργατών της εταιρείας εντός και εκτός επικράτειας.

Η ποσοτική και ποιοτική διασφάλιση των παραδιδόμενων προϊόντων και η ασφάλεια εκφόρτωσης μέσω ειδικών κανονισμών και ελέγχων, είναι μερικά από τα σημεία υπεροχής της εταιρείας του Ομίλου , που την κάνουν να ξεχωρίζει.