Βιομηχανικά

Ο Όμιλος Ρέγγα απευθύνεται στον ευρύτερο εμπορικό και βιομηχανικό τομέα, εντός αλλά και εκτός της ελληνικής επικράτειας, προσφέροντας άρτια άρτιες υπηρεσίες και πιστοποιημένα προϊόντα, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας. Με τον όρο βιομηχανικά καύσιμα αναφερόμαστε στα LPG, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ και Προπάνιο.

 

Η τεχνικά άριστη υποδομή της Open Petrol & Gas σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και δίκτυα διανομής, η στρατηγική της παρουσία σε όλη τη χώρα και η υποστήριξη από ένα από τα πιο σύγχρονα διυλιστήρια της Μεσογείου, εξασφαλίζει την έγκαιρη ανταπόκριση στις εφοδιαστικές απαιτήσεις των πελατών μας.