Ευθύνη

Ευθύνη

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις ενέργειες μας και τηρούμε την «υπόσχεση» μας στον πελάτη, χωρίς συμβιβασμούς στα πρότυπά μας. Κάθε κίνηση που κάνουμε καταγράφεται, ώστε να αναλύουμε και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο με διαφάνεια, λαμβάνοντας αποφάσεις για τις οποίες είμαστε περήφανοι.