ΥΓΡΑΕΡΙΟ

Ο όρος υγραέριο είναι ένας ευρύς όρος, ο οποίος αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από μείγμα κάποιων ελαφρών υδρογονανθράκων όπως: προπάνιο, προπένιο (προπυλένιο), κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβυτυλένιο, βουτάνιο (βουτυλένιο) και αιθάνιο. Οι υδρογονάνθρακες αυτοί είναι σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος αέρια, τα οποία συνήθως υγροποιούνται υπό πίεση για τη μεταφορά και αποθήκευση. Προορίζεται για εμπορική και οικιακή χρήση και διατίθεται σε διαφορετικούς τύπους.

 

ΤΥΠΟΙ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ

  • LPG
  • Προπάνιο
  • Βουτάνιο