Βιομηχανική & εμπορική χρήση

Ο Όμιλος απευθύνεται στον ευρύτερο εμπορικό και βιομηχανικό τομέα, εντός αλλά και εκτός της ελληνικής επικράτειας, προσφέροντας άρτιες υπηρεσίες και πιστοποιημένα προϊόντα, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σύγχρονης βιομηχανίας. Με τον όρο βιομηχανικά καύσιμα αναφερόμαστε στα LPG, Πετρέλαιο Θέρμανσης, Μαζούτ και Προπάνιο.
Η τεχνικά άριστη υποδομή της Open Petrol & Gas A.E. σε εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και δίκτυα διανομής, η στρατηγική της παρουσία σε όλη τη χώρα και η υποστήριξη από ένα από τα πιό σύγχρονα διυλιστήρια της Μεσογείου, εξασφαλίζει την έγκαιρη ανταπόκριση στις εφοδιαστικές απαιτήσεις των πελατών μας.
Το υγραέριο αποτελεί κατάλληλη λύση για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή θερμική ισχύ και σταθερή απόδοση, συνδυαζόμενα με χαμηλό κόστος.

Η Open Petrol & Gas Α.Ε. σε αποκλειστική συνεργασία με την Open Fuel Energy SA αποτελεί την πρώτη επιλογή των εμπορικών και βιομηχανικών πελατών, όταν πρόκειται για τις ανάγκες τους σε υγρά καύσιμα, αφού συνθέτουν την κατάλληλη λύση για εγκαταστάσεις που απαιτούν υψηλή θερμική ισχύ.

• Ξενοδοχεία, εστιατόρια, εμπορικούς χώρους κλπ. (Για ψύξη, θέρμανση, ζεστό νερό, τροφοδοσία)
• Αθλητικοί χώροι (ψύξη, θέρμανση, ζεστό νερό, λειτουργία πισίνων κλπ.)
• Γεωργία (ψύξη, θέρμανση, ξήρανση, καύση, καλλιέργειες θερμοκηπίου κ.λπ.)
• Κτηνοτροφία (ψύξη, θέρμανση, καύση, καλλιέργεια κ.λπ.)