Η κατασκευή πρατηρίων και η τοποθέτηση αντλιών γίνεται με αποκλειστική συνεργασία ανάμεσα στην Open Petrol & Gas και στην Οκτάνιο Τεχνική.

  • Κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων & LPG
  • Αντλίες καυσίμων πιστοποιημένες κατά ISO 9001:2008 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
  • Σύστημα ανάκτησης ατμών VRS
  • Σύστημα εισροών-εκροών
  • Ανεξάρτητή κεφαλή για κάθε ακροσωλήνιο(σε περίπτωση βλάβης σταματάει η λειτουργία αντίστοιχου ακροσωλήνιου, και όχι ολόκληρη η αντλία)
  • Δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας έως και 4 ακροσωληνίων
  • Δυνατότητα διαφήμισης της εταιρείας σας στις οθόνες των αντλιών κατά την ώρα εξυπηρέτησης (high-tech LCD οθόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαδραστικά)
  • AfterSaleService 24/7 (εγγύηση επισκευής/ αντικατάστασης σε περίπτωση βλάβης)
  • Δυνατότητα Private Label (PL)
CLASSIC 3E SERIES UNDUSTIAL PUMP
CLASSIC 3F SERIES SINGLE FUEL PUMP
CLASSIC 3F SERIES DOUBLE FUEL PUMP
CLASSIC 3H SERIES -FUEL PUMP (NARROW CASE)
CLASSIC 3H SERIES -FUEL PUMP (WIDE CASE)
CLASSIC 3M SERIES MULTIMEDIA FUEL PUMP
CLASSIC 3 SERIES TRUVA MULTIMEDIA FUEL PUMP