Στόχος και Όραμα

Στόχος και όραμα                      

Η Open Petrol & Gas Α.Ε, με την συνεχή παρουσία του δίπλα στον σύγχρονο καταναλωτή, επιτυγχάνει την αποτελεσματική κάλυψη όλων των αναγκών του πάντα με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό στο περιβάλλον.

Στρατηγική μας είναι να αναβαθμίζουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας προκειμένου να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των πελατών. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα.

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, αλλά και των συνεργατών της, χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας. Στόχος μας, μεταξύ άλλων , η εφαρμογή της αρχής αειφόρου ανάπτυξης, η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαρκούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα αφουγκράζεται τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Όραμά μας η πρωτοπορία και  αποστολή μας η προσφορά κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας, τόσο στην ελληνική, όσο και διεθνή αγορά

Ακεραιότητα

Ακεραιότητα

Τηρούμε τις υποσχέσεις μας με ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών, συναδέλφων και μετόχων μας μέσω της υψηλής ποιότητας παροχών μας και των υψηλών δεοντολογικών μας προτύπων. Ο συνδυασμός των αξιών και των ιδανικών μας, μας οδήγησαν στην σταθερότητα της επιτυχίας.

Ευκαιρία

Ευκαιρία

Οι εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται η εταιρεία μας, μας δίνουν καθημερινά στόχο και κίνητρο να εκμεταλλευθούμε κάθε ευκαιρία που μας παρουσιάζεται, προς όφελος των πελατών μας. Κύριος άξονας μας το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελεί την καρδιά της εταιρείας μας.

Ευθύνη

Ευθύνη

Πίσω από κάθε ενέργεια, κρύβεται η «υπόσχεσή» μας, χωρίς συμβιβασμούς στα πρότυπά μας. Κάθε κίνηση που κάνουμε καταγράφεται, ώστε να αναλύουμε και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο, λαμβάνοντας αποφάσεις για τις οποίες είμαστε περήφανοι.