Στόχος και Όραμα

Δραστηριότητα

Η Open Petrol & Gas Α.Ε. δραστηριοποιείται στην εμπορία και διανομή χύμα υγροποιημένου αεριού μέσω των Ελληνικών Διυλιστηρίων και οίκων του εξωτερικού, καθώς και στις υπηρεσίες εμφιάλωσης που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, του Δήμου Μεσολογγίου και Άνω Λιοσίων στην Αθήνα.

Η εταιρεία ασχολείται με εισαγωγές, εξαγωγές και εμπορία ορυκτελαίων και λιπαντικών παντός τύπου, με αποκλειστική διάθεση επωνύμων προϊόντων.

Παρέχει υπηρεσίες αποθηκεύσεως και διανομής πετρελαιοειδών προϊόντων για λογαριασμό τρίτων (Logistics)

Σε αποκλειστική συνεργασία με την Open Fuel Energy SA, το τμήμα R&D, με εξειδικευμένο προσωπικό (μηχανολόγους-μηχανικούς), παρέχει την δυνατότητα για την μελέτη και δημιουργία πρατηρίων λιανικής, υπό το Brand της εταιρείας ή με οποιοδήποτε Private Label. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνουμε να προμηθεύσουμε με τεχνολογικό και μηχανολογικό εξοπλισμού όλα τα πρατήρια.

Στόχος και όραμα                      

Η Open Petrol & Gas Α.Ε, με την συνεχή παρουσία του δίπλα στον σύγχρονο καταναλωτή, επιτυγχάνει την αποτελεσματική κάλυψη όλων των αναγκών του πάντα με ανθρώπινο πρόσωπο και σεβασμό στο περιβάλλον.

Στρατηγική μας είναι να αναβαθμίζουμε διαρκώς τις υπηρεσίες μας προκειμένου να ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς και των πελατών. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό σε όλα τα επίπεδα.

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, αλλά και των συνεργατών της, χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας. Στόχος μας, μεταξύ άλλων , η εφαρμογή της αρχής αειφόρου ανάπτυξης, η ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, η συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και η ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαρκούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που θα αφουγκράζεται τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας μας.

Όραμά μας η πρωτοπορία και  αποστολή μας η προσφορά κορυφαίων προϊόντων και υπηρεσιών ενέργειας, τόσο στην ελληνική, όσο και διεθνή αγορά

Ακεραιότητα

Ακεραιότητα

Τηρούμε τις υποσχέσεις μας με ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών, συναδέλφων και μετόχων μας μέσω της υψηλής ποιότητας παροχών μας και των υψηλών δεοντολογικών μας προτύπων. Ο συνδυασμός των αξιών και των ιδανικών μας, μας οδήγησαν στην σταθερότητα της επιτυχίας.

Ευκαιρία

Ευκαιρία

Εκμεταλλευόμαστε κάθε ευκαιρία  που μας παρουσιάζεται προς όφελος των πελατών μας, με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στο αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται εταιρεία μας. Κύριος άξονας μας το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο αποτελεί την καρδιά της εταιρείας μας.

Ευθύνη

Ευθύνη

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις ενέργειες μας και τηρούμε την «υπόσχεση» μας στον πελάτη, χωρίς συμβιβασμούς στα πρότυπά μας. Κάθε κίνηση που κάνουμε καταγράφεται, ώστε να αναλύουμε και να διαχειριζόμαστε τον κίνδυνο με διαφάνεια, λαμβάνοντας αποφάσεις για τις οποίες είμαστε περήφανοι.